Kontakt z Klubem Durango-Rimo
Klub Sportowy Psich Zaprzęgów
Durango-Rimo
32-020 Biskupice
Szczygłów 71
 
REGON: 351523750
 
NIP: 683-17-33-033
 
KRS: 206975
 
adres e-mail: Jacek.Wlodarczyk@bmr.pl 
 
Konto bankowe: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce PL58 86190006 0010 0200 7302 0001
SWIFT (BIC) POLUPLPR
 
Adres do korespondencji:
Zawada 144, 32-445 Krzyszkowice
 
 
Prezes: Jacek Włodarczyk

 
Decyzją Walnego Zgromadzenia z października 2007 roku oficjalną drogą korespondencji pomiędzy członkami Klubu jest wyłącznie e-mail oraz w sprawach jawnych ogłoszenia na stronie klubowej www.psyzaprzegowe.pl
 
Składki członkowskie mogą być wpłacane tylko przelewem na konto Klubu. Zgodnie ze statutem nowi członkowie muszą zapłacić składki w ciągu 3 tygodni od daty przyjęcia do Klubu a członkowie zwyczajni do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. Po tych terminach zarówno nowi członkowie jak i członkowie zwyczajni muszą opłacić składki w wysokości 300% stawki podstawowej. 

KOMENTARZE (0)
 
 
       
Linkor KEbeth Studio